Linnasisese liikuvuse uurimine mobiilside andmete põhjal

Nimi
Anna Bilmaijer
Kokkuvõte
Selle töö eesmärk on näidata, et mobiilside andmetel on potentsiaali inimeste liikumise uurimiseks linnades. Mobiilside andmeid kogutakse pidevalt mobiilsideoperaatorite poolt ning seda on võimalik kasutada kui pidevat inimeste liikumise allikat. See töö püüab leida inimeste mobiilside aktiivsuse põhjal nende tähtsad kohad nagu kodu ja töö. Täpsete liikumismustrite leidmine osutus raskeks, kuna mobiilside andmed on ebatäpsed suurte sidemastide katvusalade tõttu ning kuna ühest asukohast tulenevaid kõnesid võib vastu võtta üks mitmest seda kohta teenindavatest mastidest. Leiti mõningased mustrid erinevate inimeste liikumises, kuid täpsemate kesklinna ning äärelinna kommuunide leidmiseks on vaja rakendada rohkem meetodeid. Inimeste liikumise uurimine annab ülevaate, kuidas saab paremini linnasid planeerida. Sellest võib kasu olla transpordivõrgustiku arendamises, mobiilsidevõrkude parandamises, ning lisaks annab võimaluse kindlatele sihtrühmadele reklaami levitamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF