LEGO MINDSTORMS EV3-e programmeerimine Pythonis

Nimi
Henry Maalinn
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö põhiline eesmärk on tutvustada kuidas programmeerida LEGO MINDSTORMS EV3 robotit Pythonis. Lahendusena paigaldatakse LEGO MINDSTORMS EV3 programmeeritavale ajule ev3dev operatsioonisüsteem. Töö käigus valmis terviklik juhend ev3dev operatsioonisüsteemi paigaldamisest mälukaardile kuni roboti programmeerimiseni Pythonis kasutades JetBrains’i PyCharmi. Töös on esitatud ka 8 näidisülesannet, milles kasutatakse mootoreid, programmeeritava aju ekraani, heli, nuppe ja tulesid ning kaugus-, puute- ja värviandurit.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF