arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO MINDSTORMS EV3-e programmeerimine Pythonis
Nimi Henry Maalinn
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö põhiline eesmärk on tutvustada kuidas programmeerida LEGO MINDSTORMS EV3 robotit Pythonis. Lahendusena paigaldatakse LEGO MINDSTORMS EV3 programmeeritavale ajule ev3dev operatsioonisüsteem. Töö käigus valmis terviklik juhend ev3dev operatsioonisüsteemi paigaldamisest mälukaardile kuni roboti programmeerimiseni Pythonis kasutades JetBrains’i PyCharmi. Töös on esitatud ka 8 näidisülesannet, milles kasutatakse mootoreid, programmeeritava aju ekraani, heli, nuppe ja tulesid ning kaugus-, puute- ja värviandurit.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2017
PDF