Murdkeele kirjakeelestamise metoodikad

Nimi
Silver Vapper
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös keskenduti erinevatele võimalustele, kuidas saaks murdekeelseid tekste tõlkida eesti kirjakeele vormi. Selle eesmärk on muuta murdetekstid kergemini töödeldavateks. Katsetatud lahendusi oli kolm: murdekorpuse abil lemmade tõlkimine, regulaaravaldiste abil sõnade teisendamine ning statistiline masintõlge. Töös antakse ülevaade Eesti murrete taustast, kirjeldatakse loodud tõlkelahenduste tööpõhimõtet, analüüsitakse saadud tõlketulemusi ning tuuakse välja aspekte, mida lahenduste puhul annaks parandada või edasi arendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad