Kantseliidi-ja paronüümituvastaja

Nimi
Kaarel Sõrmus
Kokkuvõte
Hea suhtlemise aluseks on üheselt mõistetav keel. Kantseliitliku keelekasutuse vältimine ja paronüümide ehk kergesti segi aetavate sõnade õigesti kasutamine muudab teksti selgemaks ja arusaadavamaks. Bakalaureusetöö eesmärk oli luua programm, mis suudab eestikeelsest tekstist üles leida paronüümid ja kantseliidi ning need tekstis esile tuua, kuna teadaolevalt eesti keele jaoks selline programm puudub. Töös kirjeldatakse kantseliidi ja paronüümi olemust ning tuuakse välja, miks on tähtis kantseliiti vältida ja paronüüme õigesti kasutada. Samuti antakse ülevaade sarnastest välismaistest programmidest. Töös kirjeldatakse, kuidas programm paronüüme leiab ning kuidas ja milliseid kantseliitlikke konstruktsioone otsib.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Krista Liin
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad