arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kantseliidi-ja paronüümituvastaja
Nimi Kaarel Sõrmus
Kokkuvõte Hea suhtlemise aluseks on üheselt mõistetav keel. Kantseliitliku keelekasutuse vältimine ja paronüümide ehk kergesti segi aetavate sõnade õigesti kasutamine muudab teksti selgemaks ja arusaadavamaks. Bakalaureusetöö eesmärk oli luua programm, mis suudab eestikeelsest tekstist üles leida paronüümid ja kantseliidi ning need tekstis esile tuua, kuna teadaolevalt eesti keele jaoks selline programm puudub. Töös kirjeldatakse kantseliidi ja paronüümi olemust ning tuuakse välja, miks on tähtis kantseliiti vältida ja paronüüme õigesti kasutada. Samuti antakse ülevaade sarnastest välismaistest programmidest. Töös kirjeldatakse, kuidas programm paronüüme leiab ning kuidas ja milliseid kantseliitlikke konstruktsioone otsib.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Krista Liin
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad