Proaktiivse mobiilsusteadliku uduandmetöötluse suunas

Nimi
Sander Soo
Kokkuvõte
Paljude värkvõrk- ja ärirakenduste tavapäraseks osaks on sõltuvus kaugete pilveteenuste poolt pakutavast andmetöötlusvõimekusest. Arvestatav hulk seesugustest rakendustest koguvad andmeid mitmetelt ümbritsevatelt heterogeensetelt seadmetelt, et pakkuda reaalajal põhinevaid teenuseid oma kasutajatele. Taolise lahenduse negatiivseks küljeks on aga kõrge viiteaeg, mis muutub eriti problemaatiliseks, kui vastava rakenduse efektiivne töö on väleda vastuse saamisega otseses sõltuvuses. Taolise olukorra puhul on viiteaja vähendamiseks välja pakutud uduandmetöötlusel põhinev arhitektuur, mis kujutab endast arvutusmahukate andmetöötlusühikute jaotamist andmeallikate ja lõppkasutajatele lähedal asuvatele arvutusseadmetele. Vaatamata sellele, et uduandmetöötlusel põhinev arhitektuur on paljutõotav, toob see kaasa uusi väljakutseid seoses kvaliteetse uduandmetöötlusteenuse pakkumisega mobiilsetele kasutajatele. Käesolev magistritöö käsitleb proaktiivset lähenemist uduandmetöötlusele, kasutades selleks lähedalasuvatel kasutajatel baseeruvat mobiilset ad hoc võrgustikku, mis võimaldab uduteenusetuvastust ja juurdepääsu ilma pilveteenuse abi kasutamata. Proaktiivset lähenemist kasutatakse nii teenusetuvastuse ja arvutuse migratsiooni kui ka otsese uduteenuse pakkumise käigus, kiirendades arvutusühikute jaotusprotsessi ning parendadades arvutuste jaotust vastavalt käitusaegsele kontekstiinfole (nt. arvutusseadmete hetkevõimekus). Lisaks uuriti uduarvutuse rakendusviisi mobiilses sotsiaal–silmusvõrgustikus, tehes andmeedastuseks optimaalseima valiku vastavalt kuluefektiivsuse indeksile. Lähtudes katsetest nii päris seadmete kui simulaatoritega, viidi läbi käesoleva magistritöö komponentide kontseptuaalsete prototüüpide testhindamine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Chii Chang, Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF