Valitud ISKE kõrgeima terviklikkuse nõuete teostuse uurimus ja kontseptsiooni tõestamise projekt

Nimi
Deivis Treier
Kokkuvõte
Informatsiooni turvalisus on saamas üha olulisemaks tänapäeva ühiskonnas, kus üha rohkem protsesse ja tegevusi digitaliseeritakse ja andmed liiguvad paberilt bittideks ja baitideks digitaalsele kujule. Eesti riigi- ja avalikud asutused koguvad ja töötlevad informatsiooni, et tagada kõrgetasemelisi teenuseid, täita põhiseaduse kohustusi või rahvusvahelisi lepinguid. Avalik sektor Eestis peab täitma andmete käitlemisel informatsiooni turvalisuse standardi Infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE nõudeid kolmes teguris: käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

Käesolev töö võtab tervikluse valdkonna detailsema uurimise alla, et saavutada ISKE meetmete täitmine ja turvaeesmärkide saavutamine, millised on nõutud kõrgeima terviklusega andmetele. Analüüsides ISKE tervikluse valdkonda ja luues mitmekülgse kontseptsiooni teostuse tõestamise projekti turvanõuete realiseerimise meetmetele on võimalik suurendada arendajate ja ISKE rakendamise partnerite teadlikkust saavutamaks parem informatsiooni turvalisus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad