arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Valitud ISKE kõrgeima terviklikkuse nõuete teostuse uurimus ja kontseptsiooni tõestamise projekt
Nimi Deivis Treier
Kokkuvõte Informatsiooni turvalisus on saamas üha olulisemaks tänapäeva ühiskonnas, kus üha rohkem protsesse ja tegevusi digitaliseeritakse ja andmed liiguvad paberilt bittideks ja baitideks digitaalsele kujule. Eesti riigi- ja avalikud asutused koguvad ja töötlevad informatsiooni, et tagada kõrgetasemelisi teenuseid, täita põhiseaduse kohustusi või rahvusvahelisi lepinguid. Avalik sektor Eestis peab täitma andmete käitlemisel informatsiooni turvalisuse standardi Infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE nõudeid kolmes teguris: käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

Käesolev töö võtab tervikluse valdkonna detailsema uurimise alla, et saavutada ISKE meetmete täitmine ja turvaeesmärkide saavutamine, millised on nõutud kõrgeima terviklusega andmetele. Analüüsides ISKE tervikluse valdkonda ja luues mitmekülgse kontseptsiooni teostuse tõestamise projekti turvanõuete realiseerimise meetmetele on võimalik suurendada arendajate ja ISKE rakendamise partnerite teadlikkust saavutamaks parem informatsiooni turvalisus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad