BPMN-i vastavusanalüüsi täiendamine OR väravate ja andmeobjektidega

Nimi
Etibar Hasanov
Kokkuvõte
Äriprotsessimudel ja -notatsioon (BPMN) on arenev standard äriprotsesside graafiliseks kujutamiseks. Protsessimudel kirjeldab, kuidas äriprotsess peaks toimima. Kui äriprotsessi tegelikust käitamisest on saadaval ka sündmuste logi, on võimalik vastata küsimusele, kas protsessimudel vastab tegelikkusele. Vastavusanalüüs püüab tuvastada mittevastavusi protsessimudeli ja äriprotsessi käitamisel tekkinud sündmuste logi vahel. BPMN vastavuse
analüsaator on üks Itaalia ettevõtte SIAV-i poolt arendatud protsessikaeve tööriista osadest. Nimetatud tööriistal on aga puudujäägid formaalse semantika osas. Nimelt keskendub vastavusanalüüs järgnevuse voole (control-flow) protsessis, kuid jätab arvesse võtmata andmetevahelisi sõltuvusi. Lisaks ei ole vastavusanalüüsil võimalik kasutada protsessimudeleid, mis sisaldavad OR väravaid (OR gateway). OR-join omab mitme-tähenduslikku semantikat. Se lle konstruktsiooni jaoks on pakutud mitmeid formaalseid semantikaid sarnastes keeltes, nagu EPCs ja YAWL. Nimetatud semantikate kasutatamine mudelite käitamisel ja vastavuse analaüüsil on aga arvutuslikult kulukas. Seega on käesolevas lõputöös implementeeritud OR värava aktiveerimine lineaarse ajalise sõltuvusega mudeli suuruse suhtes. Kuna SIAV-i vastavusanalüsaator ei võta arvesse andmetevahelisi sõltuvusi, võib puudulik analüüs viia vigase vastavusdiagnostikani. Näiteks võib andmeatribuut anda infot selle kohta, et käitati vale tegevus. Kirjeldatud põhjustel ei peaks vastavusanalüsaator tegelema vaid järgnevuse voo vastavuse analüüsiga, vaid peaks arvesse võtma ka andmeid ja nendevahelisi sõltuvusi ning aega. Käesoleva töö teises osas täiendati olemasolevat andmeanalüsaatorit andmeatribuutidega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maggi, Daniele Turato, Marco Pegoraro
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF