arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JTAG ja ISP meetodite kasutamine kriminalistikas
Nimi Stefanos Pappas
Kokkuvõte Antud töö teemaks on andmete füüsiline kopeerimine kasutades JTAG ja ISP meetodit. Need meetodid olid algselt loodud tootja poolt mikrokontrollerite (PCB) parandamiseks ja testimiseks, samas on võimalik neid meetodeid kasutada IT kriminalistikas mobiilseadmetelt andmete kättesaamiseks. Käesoleva töö eesmärk on kirjeldada üldiselt neid meetodeid ning testide kaudu näidata, et tulemused on samaväärsed võrreldes igapäevaste mobiilseadmete kriminalistikas kasutatavatega. Esimese testi eesmärgiks on tuua välja erinevusi erinevate kopeerimismeetodite vahel. Tulemuste võrdlemiseks on kasutatud Cellebrite UFED Touchi ja Physical analyzeri tarkvara. Teise testi eesmärk on näidata, et kõik füüsilise kopeerimise meetodid on samaväärsed. Selleks tuleb võrrelda kahe erineva meetodiga saadud andmeid ühelt ja samalt seadmelt. Viimase testi eesmärk on näidata, kas on võimalik leida soovitud andmeid seadmelt, mis on krüpteeritud.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Pavel Laptev, Dr. Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2017
PDF