Muutuste Ülekandmine Deklaratiivsete ja Protseduuriliste Mudelite Vahel

Nimi
Arne Lapõnin
Kokkuvõte
Debatt protseduuriliste ja deklaratiivsete keelte eeliste ja puuduste üle erinevate kasutusjuhtude korral on olnud tuline. Protseduurilised keeled on sobivamad operatiivsete protsesside modelleerimiseks, deklaratiivsed keeli kasutatakse regulatsioonide/juhiste jaoks. Ometi tekib olukordi, kus on mõistlik kombineerida neid keeli, et saavutada parem tulemus. Selle asemel, et sundida modelleerijaid õppima uusi hübriidkeeli, peame me paremaks kahe spetsifikatsiooni eraldi hoidmist ja pakume välja viisi, kuidas protseduurilist mudelit automaatselt muuta nii, et see oleks kooskõlas deklaratiivsete reeglitega. Nõudlus sellise lahenduse jaoks tekib, näiteks kui organisatsioon peab muutma protsesse vastavalt muutuvatele välistele reeglitele. Üldiselt on nii võimalik ära kasutada deklaratiivsete keelte paindlikust ja hoida kõrgetasemelist tuge, mida pakuvad protseduurilised keeled. Lisaks, võrreldes originaalset ja parandatud mudelit, on võimalik selgelt näha reeglite mõju. Käesolevas lõputöös sõnastame me antud probleemi, loome teoreetilise vundamendi ja pakume välja olekumasinatel põhineva lahenduse, mida me võrdleme olemasolevate lahendustega mudelite parandamiseks ja protsesside avastamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Riccardo De Masellis and Chiara Di Francescomarino
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF