Küberturvalisuse riskifaktorite analüüs attack-defense mudeli kaudu

Nimi
Salman Lashkarara
Kokkuvõte
Nagu mujal valdkondades, kasvab tänapäeval vajadus turvalisuse järele, nii ka ärimaailmas. Käesolev magistritöö üritab seda probleemi lahendada kasutades riskianalüüsi diagrammi mudelit, mida inglise keeles nimetatakse Attack Tree.
ISSRM (Information System Security Risk Managment) on mudel, mis käsitleb kõiki olulisi riskianalüüsi aspekte, on lihtsalt arusaadav ja annab olukorrast kiire ülevaate. Laiendustena on olemas mõned sellised riskianalüüsi diagrammid, kuid ükski neist pole võimeline käsitlema kõiki võimalikke ohuolukordi. See paneb diagrammi kasutamisele piirid, kuna ei arvesta võimalikke vastumeetmeid ohtudele, ega ohuallika profiili.
Antud magistritöö pakub sellele probleemile kolmeosalist lahendust.
1. luua sild riskianalüüsi puu osast, mis käsitleb kaitsetehnikaid (Attack Defence Tree), kuni ISSRM mudelini;
2. arvestades minevikus ette tulnud riske, riskifaktorite tõenäolisuse ja nendega seotud kulutuste mõõteparameetrite väljatöötamine;
3. tööriista kasutamine, mis on välja töötatud antud riskianalüüsipuu abil.
Selliselt loodud sild aitab leida veel avastamata aspekte riskianalüüsi puus. Lisades sellise laienduse, on riskianalüüsi puu täielikum ja muudab ISSRM-i mudeli mitmekülgsemaks. Selleks, et riske paremini analüüsida, on kasulik arvestada ka minevikus ette tulnud ohte ning neid matemaatiliselt uurida tõenäolisuse aspektist, et minimeerida sarnaste ohuolukordade taastekkimise tõenäosust. Magistritöö tegemise käigus välja töötatud tööriist (Aligned Attack-Defense Tree or A-ADTree) on võimekam riski tõenäosusele hinnangu andmisel teistest juba olemasolevatest versioonidest. Antud tööriist annab riskianalüüsi hindajatele rohkem võimalusi võimalike ohuolukordade lahendamiseks ja ennetamiseks. Kuna siin kasutatud modelleerimiskeeled on juba sobitatud ISSRM mudeliga, võimaldab antud töös välja töötatud laiendus luua enam seoseid selle ning teiste modelleerimiskeelte (nt Secure BPMN, Misuse-case diagram, Secure TROPOS, and Mal-Activity diagram) vahel ka tulevikus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad