Kuhjuv protsessikaartide avastamine

Nimi
Volodymyr Leno
Kokkuvõte
Protsessikaeve on meetodite kogu, analüüsimaks protsesside teostuse jooksul loodud sündmuste logisid, et saada teavet nende parandamiseks. Protsessikaeve meetodite kogu, mida nimetatakse automatiseeritud protsessi avastuseks, lubab analüütikutel leida informatsiooni äriprotsesside mudelite kohta sündmuste logidest. Automatiseeritud protsessi avastusmeetodeid kasutatakse tavaliselt ühenduseta keskkonnas, mis tähendab, et protsessi mudel avastatakse hetketõmmisena tervest sündmuste logist. Samas on olukordi, kus uued juhtumid tulevad peale sellise suure kiirusega, et ei ole mõtet salvestada tervet sündmuste logi ja pidevalt nullist taasavastada mudelit. Selliste olukordade jaoks oleks vaja võrgus olevaid protsessi avastusmeetmeid. Andes sisendiks protsessi teostuse käigus loodud sündmuste voo, võrgus oleva protsessi avastusmeetodi eesmärk on järjepidevalt uuendada protsessi mudelit, tehes seda piiratud hulga mäluga ja säilitades sama täpsust, mida suudavad meetodid ühenduseta keskkondades. Olemasolevad meetodid vajavad palju mälu, et saavutada tulemusi, mis oleks võrreldavad ühenduseta keskkonnas saadud tulemustega. Käesolev lõputöö pakub välja võrgus oleva protsessi avastusraamistiku, ühtlustades protsessi avastus probleemi vähemälu haldusega ja kasutades vähemälu asenduspoliitikaid lahendamaks antud probleemi. Loodud raamistik on kirjutatud kasutades .NET-i, integreeritud Minit protsessikaeve tööriistaga ja analüüsitud kasutades elulisi ärijuhte.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Michal Rosik
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF