Õpitulemuste parendamine ja mõõtmine küberkaitseõppustel

Nimi
Kaie Maennel
Kokkuvõte
Küberõppusi peetakse üheks efektiivseimaks meetodiks erinevate sihtgruppide koolitamisel, see sobib nii (sõjaväelistele) professionaalsetele meeskondadele kui individuaalsetele õpilastele. Samas põhinevad teadmised õppustel saavutatud õpitulemustest peamiselt suulisel infol ja metoodika efektiivsust pole tõestatud. Käesolev töö käsitleb õppimist küberkaitseõppustel ning keskendub õpitulemuste hindamisele. Erinevate õppuste formaatide seast on antud töö aluseks valitud tehnilised küberkaitseõppused, milles on esindatud punaste ja siniste meeskonnad. Töös analüüsitakse kübekaitseõppusi lähtuvalt täiskasvanu õpiteooriatest ja õpitulemuste mõõtmise hetkeolukorda küberkaitseõppuste raamistikus. Õpitulemusi mõõdeti kahel küberkaitseõppusel, Locked Shields ja Crossed Swords. Neist esimene on suurim avalik küberkaitseõppus maailmas peaaegu 900 osalejaga ning peamiseks koolitusgrupiks on siniste meeskonnad. Teine õppus on väiksemahuline punaste meeskonna õppus. Locked Shields ja Crossed Swords on korraldatud NATO küberkaitsekeskuse poolt. Sellised õppused on tehniliselt väga komplekssed ning nii korraldajatele kui osalejatele keerukad. Seetõttu vajavad nii õppuse disain kui õpitulemuste mõõtmine suuremat tähelepanu. Käesolev töö pakub välja uudse ja skaleeritava õpitulemuste mõõtmise metoodika, nn. “5-ajatempli metoodika”. Metoodika hõlmab nii efektiivset tagasisidet (s.h. võrdlusvõimalus) kui õpitulemuste mõõtmist. See võimaldab hinnata meeskondade tegevustulemust, ja väidab, et tulemuste muutus ajas näitab ka õpitulemusi. Ajatempleid saab koguda nii traditsiooniliste meetoditega (nt. intervjuud, vaatlused ja küsimustikud), aga ka potentsiaalselt mitte-intrusiivselt võrgulogidest (nt. pcap’id). Metoodika aitab parandada tagasisidet, tuvastada õppuse disaininõrkusi ja näidata kübekaitseõppuste õpiväärtust. Crossed Swords õppuse hindamisel keskenduti eelkõige osalejatele (punaste meeskond) kohese tagasiside andmisele nende tegevuste kohta. Käesolev töö annab olulise panuse küberkaitseõppuste õpitulemuste hindamise teoreetiliste ja praktiliste aluste kohta ning pakub välja praktilised soovitused õpikogemuse parendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Rain Ottis, Liina Randmann, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF