Küberharjutusväljakute ühendamine

Nimi
Allar Vallaots
Kokkuvõte
Küberkaitse võimekuse aluselemendiks on kõrgete oskustega ja kokku treeninud spetsialistid. Tehnikute, operaatorite ja otsustajate teadlikkust ja oskusi saab treenida läbi rahvusvaheliste õppuste. On mõeldamatu, et kaitse ja rünnakute harjutamiseks kasutatakse toimivat reaalajalist organisatsiooni IT-süsteemi. Päriseluliste süsteemide simuleerimiseks on võimalik kasutada küberharjutusväljakuid.
NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikides on mitmed juba toimivad ja käimasolevad arendusprojektid uute küberharjutusväljakute loomiseks. Et olemasolevast ressurssi täies mahus kasutada, tuleks kõik sellised harjutusväljakud rahvusvaheliste õppuste tarbeks ühendada. Ühenduvus on võimalik saavutada alles pärast kokkuleppeid, tehnoloogiate ja erinevate harjutusväljakute kitsenduste arvestamist.
Antud lõputöö vaatleb kahte küberharjutusväljakut ja uurib võimalusi, kuidas on võimalik rahvuslike harjutusväljakute ressursse jagada ja luua ühendatud testide ja õppuste keskkond rahvusvahelisteks küberkaitseõppusteks. Lõputöö annab soovitusi informatsiooni voogudest, testkontseptsioonidest ja eeldustest, kuidas saavutada ühendused ressursside jagamise võimekusega. Vaadeldakse erinevaid tehnoloogiad ja operatsioonilisi aspekte ning hinnatakse nende mõju.
Et paremini mõista harjutusväljakute ühendamist, on üles seatud testkeskkond Eesti ja Tšehhi laborite infrastruktuuride vahel. Testiti erinevaid võrguparameetreid, operatsioone virtuaalmasinatega, virtualiseerimise tehnoloogiad ning keskkonna haldust avatud lähtekoodiga tööriistadega. Testide tulemused olid üllatavad ja positiivsed, muutes ühendatud küberharjutusväljakute kontseptsiooni saavutamise oodatust lihtsamaks.
Magistritöö on kirjutatud inglise keeles ja sisaldab teksti 42 leheküljel, 7 peatükki, 12 joonist ja 4 tabelit.
Võtmesõnad:
Küberharjutusväljak, NATO, ühendamine, virtualiseerimine, rahvusvahelised küberkaitse õppused
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Jaan Priisalu, Uko Valtenberg, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF