arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Muutuste esitlemine äriprotsesside täiustamiseks - süstemaatiline kirjanduse ülevaade
Nimi Tatevik Ishikyan
Kokkuvõte Äriprotsessi täiustamine aitab parandada lõppkasutaja kogemust, vähendada kulutusi ja kiirendada tööd. Eksisteerib mitmeid äriprotsessi täiustamise tehnikaid. Olemasolevate protsesside juures ei ole aga demonstreeritud muutuste mõju. Et täita see lünk, pakub antud lõputöö ülevaadet viisidest, kuidas demonstreerida äriprotsesside muutuste mõju päris elu näidete põhjal. Sel eesmärgil on tehtud süstemaatiline kirjanduse ülevaade artiklitest, mis kasutavad äriprotsesside täiustamist päris elu näidetes, et näha, kuidas need muutuseid on esitletud. Leitud artikleid analüüsiti ning leiti vastused uurimuse küsimustele. Analüüsi tulemusena leiti, et nagu igas teises teadusvaldkonnas, mis käsitleb muutusi, saab neid esitleda visuaalselt, numbriliselt või mitte- struktureeritud viisil, kasutates erinevaid esitlemise strateegiaid. Teadmine, kuidas antakse edasi asjade muutumist, aitab inimestel paremini aru saada nende sisust. Võimalik on paremini aru saada äriprotsesside muutustest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marcello Sarini, Payman Fredrik Milani
Kaitsmise aasta 2017
PDF