Haiguse ja ravitüübi ennustamine kasutades digitaalseid raviarveid

Nimi
Markus Lippus
Kokkuvõte
Kasvavad kulud tervishoius ning samaaegne töötava populatsiooni kahanemine on kriitliine probleem kõikjal arenenud maailmas. Ühest küljest on paratamatu, et uued ravimid ja meetodid on kallid, teisest küljest on võimalik vähendada välditavaid kulutusi parema plaanimise ja ennetustööga. Enamik haiglad salvestavad digitaalselt kõik, mis patsiendiga ravi jooksul toimub ja Eestis esitatakse kõik raviarved ka Eesti Haigekassale (HK) hüvitamiseks. Käesolevas töös kasutatakse HK andmeid ehitamaks mudelit, mille abil on võimalik tuletada erinevad raviprotsessid, mida patsientide ravimisel kasutatakse ning samuti ka ennustada patsientide hulka, kes tulevikus vastavat ravi vajavad. Selline mudel võiks olla kasulik suunamaks otsuseid vahendite jaotamisel ja ennetustöö suunamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur, Anna Leontjeva
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF