Trajektooride taastamine ja inimeste liikumise mustrite analüüs mobiiltelefoni andmete põhjal

Nimi
Annett Saarik
Kokkuvõte
Tehnoloogiad, mis kasutavad geograafilisi andmeid, on muutunud meie igapäevaelu tähtsaks osaks. Tänu sellele on kasvanud asukoha andmete
massiliine salvestamine ja kaevandamine. Seni on GPS tehnoloogiad olnud põhiliseks geograafiliste andmete kogumismeetodiks. Sellega paralleelselt on populaarsust kogunud mobiiliandmete kasutamine positsiooni tuvastamiseks ja liikumismustrite analüüsimiseks. Mobiiliandmete (CDR) põhjal trajektooride taastamiseks on vajalik meetodite kohendamine selleks, et tulemused oleksid korrektsed.
Tänu sellele, et telekommunikatsiooni ettevõtted on alustanud suuremat koostööd ja hakanud CDR-andmeid järjest rohkem avalikustama, on mobiiliandmete kasutamine mitmetel aladel suurenenud. Töödeldud mobiiliandmed aitavad anda ülevaadet rahvastiku liikumisest erinevates ulatustes. Samal ajal on trajektooride taastamine CDR-andmetest kohati raskendatud võrreldes GPS-andmetega. Suurimaks probleemiks on algus- ja lõpp-positsioonide asukoha määramine, mis on veelgi enam raskendatud juhul kui objekt liigub.
Selle lõputöö eesmärgiks on trajektooride taastamine anonüümsete kasutajate
poolt genereeritud CDR-andmete põhjal. Tulemuste valideerimine GPS-andmetega, mis on loodud paralleelselt mobiiliandmetega ning on vajalik selleks, et määrata saadud trajektooride täpsust. Loodud trajektoore saab kasutada objektide, sealhulgas ka inimeste, liikumismustrite analüüsimiseks ja rahvastiku paiknemise tuvastamiseks, mis aitab linnade planeerimisel ja infrastruktuuride optimeerimisel. Lõputöö väljunditeks on trajektooride taastamine ja täpsuse analüüsimine, lisaks sellele inimese liikumismudelite tuvastamine ja tihedamini külastatavate asukohtade identifitseerimine nagu näiteks kodu, töökoht ja poed.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi, PhD
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF