Esipaneelil põhinev ennustav protsesside jälgimise süsteem

Nimi
Andrii Rozumnyi
Kokkuvõte
Protsesside jälgimine moodustab keskse osa äriprotsesside juhtimisest. See sisaldab tegevusi, milles kogutakse ja analüüsitakse protsessi täideviimise andmeid, et mõõta protsesside tulemuslikkust, võttes arvesse soorituse eesmärke. Tavaliselt on protsesside jälgimist sooritatud käitluse ajal, võimaldades reaalajalist ülevaadet protsessi sooritusest ja tuvastades protsessi vaidlusküsimused nende tekkimise hetkel. Viimasel ajal logimisvõimetega töövoo juhtimise süsteemide laialdane omaksvõtt on loonud aktiivse andmetest ajendatud ennustava protsesside jälgimise, mis kasutab varasemat protsesside jooksutamise andmestikku, et ennustada käimasolevate äriprotsesside tulevikusuunda. Seega potentsiaalselt hälbiva protsessi kulgu saab ette ennustada ja lahendada. Tüüpiliste protsesside jälgimise probleemidega tegelemiseks on välja pakutud erinevaid lähenemisi, nagu kas parasjagu käiva protsessi instants vastab selle soorituse eesmärkidele või millal instantsiga lõpule jõutakse. Need lähenemised on siiski seni jäänud akadeemilisse valdkonda ning neid pole rakendatud tööstuse sätetesse. Selles lõputöös me disainisime ja teostasime ennustava protsessi jälgimise mootori prototüübi. Arendatud lahendus on konfigureeritav täispinu veebiraamistik, mis võimaldab mitme soorituse indikaatori ennustamist ja mida saab kerge vaevaga laiendada teiste indikaatorite jaoks uute ennustavate mudelitega. Lisaks võimaldab see mitmest äriprotsessist pärinevate sündmusvoogude käsitlemist. Nii ennustuste tulemused kui protsesside täitmise reaalaja statistika kokkuvõtted kuvatakse esipaneelil, mis võimaldab mitut erinevat alternatiivset visualiseerimise valikut. Lahendus on kahte tõsielu äriprotsessi kasutades edukalt valideeritud, arvestades defineeritud funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid nõudeid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ilya Verenich, MSc
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF