E-valimiste jaoks mõeldud turvalistest teadetetahvlisüsteemidest

Nimi
Annabell Kuldmaa
Kokkuvõte
Peaaegu iga elektroonilise hääletamise protokolli esimeseks etapiks on häälte kogumine ning nende talletamine. Seda teenust pakub teadetetahvlisüsteem (bulletin board). Paljud teadusartiklid eeldavad turvalise teadetetahvlisüsteemi olemasolu, kuid konkreetseid süsteeme on välja pakutud vähe. Tihti eeldatakse, et teadetetahvlisüsteem on tsentraalne usaldatav osapool, kuid hiljutistes töödes on tähelepanu juhitud tõrkekindla hajustalletuse olulisusele.
Käesolevas töös pakume välja formaalse mudeli teadetetahvlisüsteemi funktsionaalsuse ning turvalisuse analüüsimisseks. Meie mudeli aluseks on Culnane ja Schneideri poolt konverentsil Computer Security Foundations Symposium 2014 väljapakutud teadetetahvlisüsteemi omadused. Me käsitleme turvalist teadetetahvlisüsteemi kui Garay ja teiste poolt konverentsil Eurocrypt 2015 tutvustatud avalikku tehingute pearaamatut, mis õnnestunud hääle talletamise korral väljastab kviitungi. Täpsemalt, me defineerime omadused (tõendatav) püsivus ning tõendatav elusus.
Me analüüsime Culnane ja Schneideri väljapakutud teadetetahvlisüsteemi turvalisust ning näitame, et nende protokolli korral ei ole elususe omadus täidetud, kui mõni kogumisneel (item collection peer) on ebaaus. Nende süsteem saavutab tõendatava püsivuse kasutades triviaalset lävisignatuuri juhul, kui ebaausaid kogumisneele on < N/3, vastasel korral on tõke < N/4. Culnane ja Schneideri teadetetahvlisüsteemist motiveeritult pakume välja uue süsteemi, mille korral on tagatud nii tõendatav püsivus kui ka tõendatav elusus, kui ebaausaid kogumisneele on vastavalt < N/3 ning < N/2. Lisaks on meie protokoll lihtne suhtluskeerukuselt.
Antud töö põhineb konverentsile esitatud artiklil „A Cryptographic Approach to Bulletin Boards“ („Krüptograafiline lähenemine teadetetahvlisüsteemidele“), mille kaasautoriteks on Aggelos Kiayas, Helger Lipmaa, Janno Siim ja Thomas Zacharias.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Helger Lipmaa
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF