arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sissejuhatav mänguarenduse ja programmeerimise kursuse õppematerjal
Nimi Jaan Janno
Kokkuvõte "Teeme ise arvutimänge" on e-kursus Tartu Ülikoolis. Antud kursusel on kaks peamist eesmärki. Esimene eesmärk on programmeerimisega tutvumine õpilastele, kellel on huvi jätkata oma õpinguid kutsekoolis või ülikoolis programmeerimisega seotud õppekavadel. Teine eesmärk on gümnasistidele programmeerimise ning mänguarenduse õpetamine. Kursus on peamiselt mõeldud gümnaasiumiealistele õpilastele, kuid on sobilik ka vanematele ja edasijõudnud noorematele osavõtjatele.
Käesolev töö annab esmalt detailse ülevaate esialgsest kursusest. Tuvastatakse kursuse probleemid. Seejärel kirjeldatakse lahendusi ning lisasid kursusele. Suur osa tööst on uued videomaterjalid. Kursusel juurutati uusi keerukamaid ülesandeid ning tekstilisi materjale, et tutvustada graafikat varasemalt. Selle eesmärk on kursuse varasema osa põnevamaks muutmine ning selliste õpilastega tegelemine, kes tulid kursusele peamiselt mänguarendust õppima. Töö käigus lisati kursusele uuendused ning kursust katsetati uute õpilaste peal. Viimaks arutletakse uuendatud kuruse kvaliteedi üle.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad