Koormusetestimise raamistiku kohandamine turvalisusele orienteeritud mitmemoodulilise Spring rakenduse jaoks

Nimi
Andrei Proskurin
Kokkuvõte
Programmeeritakse mitmekomponendilist süsteemi. Kolm põhikomponenti on järgmised: põhiserver (Spring rakendus), mobiilirakendused (iOS, Android), klienditeeninduse veebiportaalid. Kõige tähtsam süsteemi töös on põhiserver, kuna see on enamuse veebiportaalide ning mobiilirakenduste päringute sihtpunkt. See on mitmemooduliline projekt, kus kõik moodulid suhtlevad omavahel. Potentsiaalselt hakkab süsteemi kasutama sadu tuhandeid inimesi – kümneid tuhandeid paralleelseid sessioone. Seetõttu tuleb läbi viia süsteemi ulatuslik koormustestimine. Kahjuks on nii, et koormustestimise raamistikud oma originaalseisus ei sobi antud süsteemi testimiseks. Seega, koormustestimise raamistiku tuleb seadistada ning laiendada selleks, et see toetaks antud süsteemi spetsiifilisi protokolle ja võimaldaks testida kõiki komponente üheskoos. Hetkel on saadaval palju koormustestimise raamistikke. Mõned nendest on: Locust, Apache JMeter, Gatling Project. Need raamistikud erinevad üksteisest programmeerimiskeele, eriomaduste ning põhiloogika järgi. Kuna tegu on kommertsprojektiga, peab valitud koormustestimise raamistik vastama kliendi funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuetele. Kuna koormustestimist viiakse läbi ainult põhiserveril, peab seadistama ja laiendama valitud raamistikku, et simuleerida teisi süsteemi komponente ja serveri protokolle. See töö annab kiire ülevaate varem mainitud koormustestimise raamistikest eriomaduste järgi, valib raamistiku, mida kohandatakse antud projekti raames koormustestimise läbi viimiseks ning kirjeldab kohandamise protsessi. Samuti toob see töö välja mõned koormustestimise raamistike piirangud ning kirjeldab meetodeid nende ületamiseks. Viimaks, süsteemi testitakse valitud raamistiku abil ning esitatakse ja valideeritakse tulemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Mart Oruaas, Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF