EyeTal – silmadega juhitav kaardiredaktor

Nimi
Mark Laane
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö esitleb täielikult silmade abil juhitavat kaardirakendust EyeTal. Selle rakenduse eesmärgiks on võimaldada füüsiliste puuetega inimestel luua ja muuta ruumiandmeid ning seeläbi siseneda tööturule. Ruumiliste andmete kogumine on manuaalne või poolautomaatne töö, mida tavaliselt tehakse hiire ja klaviatuuri abil. EyeTal võimaldab seda tööd teha kasutades sisendina vaid inimese pilgu liikumist ekraanil. Selline kasutajaliides võib olla alternatiiviks ka puueteta inimestele, kui selle kasutamine on piisavalt mugav. Magistritöö käsitleb probleeme ja väljakutseid, mida sellise uudse kasutajaliidese loomine ja disainimine endas kätkeb. Valminud rakenduse disainilahendusi toetab empiiriline info kasutatavuse testi tulemustest. Kasutatavuse testis osalejad lahendasid ülesandeid, mis imiteerivad süsteemi lõplikku kasutust. Testi tulemusi kasutati süsteemi parendamiseks. Tehtud parenduste valideerimiseks viidi läbi teine, identne kasutatavuse test. Lõputöö tulemustest järeldub, et ruumiandmete loomine ning muutmine vaid silmaliigutuste abil on võimalik. Leitud tulemusi ning tehtud disainiotsuseid saab üldistada ka teistele sarnastele pilgujälgimist kasutavatele süsteemidele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF