Liikluse simuleerimine mobiilside võrkude logide genereerimiseks linnakeskkonnas

Nimi
Siim-Toomas Marran
Kokkuvõte
Viimastel aastatel on hakanud mobiilside andmestik paeluma aina rohkem teadlasi erinevatelt teadusdistsipliinidelt. Need andmed aitavad mõista inimeste käitumis- kui ka liikumismustreid. Mitmed mobiilsusandmestikud (nagu näiteks Call Detail Records mobiilside andmed) ning GPS andmed näitavad inimeste liikumissagedust ja -põhjusi.
Need andmestikud sisaldavad endas väärtuslikku informatsiooni ühiskonna kohta. Töödeldud informatsiooni saab kasutada mitmel otstarbel. Teadlased saaksid andmestiku põhjal planeerida teedevõrgustikke, paremini suunata inimestele reklaame arvestades nende paiknemist, luua uusi positsioneerimistehnoloogiaid, arendada rahvastikukontrolli tarkvara jne.
Vaatamata tehnoloogilistele võimalustele on inimeste mobiilsusandmestikud väga raskesti kättesaadavad, sest need on kaitstud riiklike regulatsioonide poolt, kuna riivavad inimeste privaatsust. Teine tegur on mobiilioperaatorite enda huvi luua inimeste mobiilsusandmetel põhinevaid kommertslahendusi. Selline situatsioon ei innusta operaatoreid jagama äriliselt vajalikku informatsiooni kolmandate osapooltega. Antud magistritöö käigus näidatakse, kuidas sellest raskest probleemist üle saada arendades mobiilsidevõrgu
käitumissimulatsiooni prototüüpi. Genereerides andmeid läbi erinevate teaduslike liikumismudelite, mida võimaldab meile liiklussimulatsiooni tarkvara.
Uurimistöö tulemusena selgus, et selline lähenemine on resultatiivne ja omab mitmeid laienemisvõimalusi. Täheldati mitmeid võimalusi koostööks teiste uurimisvaldkondadega, et muuta genereeritavaid mobiilsusandmeid reaalelule sarnanevateks. Mobiilsidevõrgu käituvussimulatsioon on näidanud suurt potentsiaali ning arendamise käigus avaldusid võimalused, mida algselt ei osatud oodata. Mainitud mobiilsidevõrgu käituvussimulatsioon on integreeritud eksisteeriva liiklussimulatsiooni tarkvaraga, mis on vabavara ning mida on võimalik laialdaselt konfigureerida. Liiklussimulatsiooni tarkvaras
kasutatavad inimkäitumise mudelid põhinevad erinevate teadustööde tulemustel ning seetõttu mobiilsidevõrgu käituvus- ning liiklussimulatsiooni sümbioosi tulemusel genereeritud andmed on märkimisväärse väärtusega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi, Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF