Automaatne äriprotsesside avastamine: kirjanduse ülevaade ning võrdlev hindamine koostöös domeeniekspertidega

Nimi
Allar Soo
Kokkuvõte
Äriprotsesside kaeve meetodi võimaldavad analüütikul kasutada logisid saamaks teadmisi protsessi tegeliku toimise kohta. Neist meetodist üks enim uuritud on automaatne äriprotsesside avastamine. Sündmuste logi võetakse kui sisend automaatse äriprotsesside avastamise meetodi poolt ning väljundina toodetakse äriprotsessi mudel, mis kujutab logis talletatud sündmuste kontrollvoogu. Viimase kahe kümnendi jooksul on väljapakutud mitmeidki automaatseid äriprotsessi avastamise meetodeid balansseerides erinevalt toodetavate mudelite skaleeruvuse, täpsuse ning keerukuse vahel. Siiani on automaatsed äriprotsesside avastamise meetodid testitud ad-hoc kombel, kus erinevad autorid kasutavad erinevaid andmestike, seadistusi, hindamismeetrikuid ning alustõdesid, mis viib tihti võrdlematute tulemusteni ning mõnikord ka mittetaastoodetavate tulemusteni suletud andmestike kasutamise tõttu. Eelpool toodu mõistes sooritatakse antud magistritöö raames süstemaatiline kirjanduse ülevaade automaatsete äriprotsesside avastamise meetoditest ja ka süstemaatiline hindav võrdlus üle nelja kvaliteedimeetriku olemasolevate automaatsete äriprotsesside avastamise meetodite kohta koostöös domeeniekspertidega ning kasutades reaalset logi rahvusvahelisest tarkvara firmast. Kirjanduse ülevaate ning hindamise tulemused tõstavad esile puudujääke ning seni uurimata kompromisse mudelite loomiseks nelja kvaliteedimeetriku kontekstis. Antud magistritöö tulemused võimaldavad teaduritel parandada puudujäägid meetodites. Samuti vastatakse küsimusele automaatsete äriprotsesside avastamise meetodite kasutamise kohta väljaspool akadeemilist maailma.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF