Prototüüp privaatsust säilitava andmete avalikustamise õppimiseks

Nimi
Rain Oksvort
Kokkuvõte
Erinevad organisatsioonid, valitsusasutused, firmad ja üksikisikud koguvad andmeid, mida on võimalik hiljem uute teadmiste saamiseks andmekaeve meetoditega töödelda. Töötlejaks ei tarvitse olla andmete koguja. Sageli ei ole teada andmetöötleja usaldusväärsus, mistõttu on oluline tagada, et avalikustatud andmetest poleks enam võimalik tagantjärgi privaatseid isikuandmeid identifitseerida. Selleks, et isikuid ei oleks enam võimalik identifitseerida, tuleb enne andmete töötlejatele väljastamist rakendada privaatsust säilitavaid meetodeid. Käesolevas lõputöös kirjeldatakse erinevaid ohte privaatsusele, meetodeid nende ohtude ennetamiseks, võrreldakse neid meetodeid omavahel ja kirjeldatakse erinevaid viise, kuidas andmeid
anonümiseerida. Lõputöö teiseks väljundiks on õpitarkvara, mis võimaldab
tudengitel antud valdkonnaga tutvuda. Lõputöö viimases osas valideeritakse loodud tarkvara.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad