arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Prototüüp privaatsust säilitava andmete avalikustamise õppimiseks
Nimi Rain Oksvort
Kokkuvõte Erinevad organisatsioonid, valitsusasutused, firmad ja üksikisikud koguvad andmeid, mida on võimalik hiljem uute teadmiste saamiseks andmekaeve meetoditega töödelda. Töötlejaks ei tarvitse olla andmete koguja. Sageli ei ole teada andmetöötleja usaldusväärsus, mistõttu on oluline tagada, et avalikustatud andmetest poleks enam võimalik tagantjärgi privaatseid isikuandmeid identifitseerida. Selleks, et isikuid ei oleks enam võimalik identifitseerida, tuleb enne andmete töötlejatele väljastamist rakendada privaatsust säilitavaid meetodeid. Käesolevas lõputöös kirjeldatakse erinevaid ohte privaatsusele, meetodeid nende ohtude ennetamiseks, võrreldakse neid meetodeid omavahel ja kirjeldatakse erinevaid viise, kuidas andmeid
anonümiseerida. Lõputöö teiseks väljundiks on õpitarkvara, mis võimaldab
tudengitel antud valdkonnaga tutvuda. Lõputöö viimases osas valideeritakse loodud tarkvara.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad