Päästesündmuste andmete sidumine avalike andmetega

Nimi
Vladimir Visbek
Kokkuvõte
Päästeteenistuste töötajad püüavad iga päev tagada, et inimesed elaksid võimalikult turvalises keskkonnas. Nende eesmärk on jõuda päästealase turvalisuse tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega. See tähendaks päästesündmuste langust, tõusnud ohutusalast teadlikkust ja suurenenud koostööd partneritega ja kodanikega. Antud lõputöö eesmärk oli uurida seoseid päästesündmuste andmete ja avalike andmete vahel, nagu avalikud üritused ja ilmaandmed, et leida tugevaid korrelatsioone, mis aitaks Päästeametil paremini hinnata tekkivaid riske. Andmete uurimisel rakendas autor korrelatsioonianalüüsi, Sign testi, aegridade ja logistilise regressiooni metoodikaid. Tulemused näitasid, et ilmaandmetel on kõige tugevam seos päästesündmustega „Tulekahjud“, „Abitus seisundis loom/lind“ ja „Nafta-saadustega reostumine“. Samuti tuli välja, et liiklusõnnetusi juhtub rohkem päevadel, kui toimuvad ka peod. Kõige tihedamini juhtub seda nädala lõpus. Lisaks, logistilise regressiooni analüüsi läbiviimisel, tuli välja, et tugevate seostega muutujad avalike ürituste ja ilmastiku andmetest ennustasid päästesündmuste tekkimise tõenäosust üsna nõrgalt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF