Masinõpe visuaalselt esilekutsutud potentsiaalidel põhinevas ajuarvuti liideses

Nimi
Anti Ingel
Kokkuvõte
Antud töös esitatakse visuaalse stiimuliga esilekutsutud potentsiaalidel põhineva ajuarvuti liidese (AAL) jaoks klassifitseerimisreegel, mis põhineb tunnuste ja lävendväärtuste omavahelisel võrdlusel. Klassifitseerimise jaoks optimaalsete lävendväärtuste leidmine formaliseeritakse maksimeerimisülesandena, kus maksimeeritakse AALi informatsiooni
edastamise kiirus, mille arvutamiseks tuletatakse eraldi valem, et vältida standardse valemi poolt vajalikke eeldusi. Esitatud reegel näitab AALi klassifitseerimisülesandes häid tulemusi, saavutades informatsiooni edastamise kiiruseks kuni 60 bitti minutis. Samuti võimaldab pakutud reegel vältida vale-ennustusi, mis on oluline AALi kasutamiseks igapäevaelus. AALid omavad suurt potentsiaali medistsiini valdkonnas, kuna võimaldavad raske puudega või halvatud isikutel seadmeid kontrollida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ilya Kuzovkin, Raul Vicente
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF