Ettevõtte arhitektuuri raamistike võrdlus – juhtumiuuring Eesti Päästeametis

Nimi
Anastasiia Okhrimenko
Kokkuvõte
Igal organisatsioonil on strateegilised eesmärgid, mida ta soovib saavutada. Ilma tervikliku arhitektuurita, mis kombineerib kõik erinevad elemendid - äriprotsessid, infosüsteemid, andmevood ja platvormid -, ei saa olla kindel, kas või kuidas viivad investeeringud eemärkide täitmisele. Kuna ühegi Eesti riigiasutuse kohta ei ole teadaolevalt selleteemalist uurimust tehtud, valiti selles magistritöös juhtumiuuringu näiteks Päästeamet. Magistritöös antakse esmalt süstemaatiline ülevaade erialasest kirjandusest eesmärgiga leida sobivad organisatsiooni arhitektuuri raamistikud ning kriteeriumid raamistike võrdleva analüüsi läbiviimiseks ja edasiseks hindamiseks Päästeameti näitel. Valitud allikate põhjal vastatakse uurimisküsimustele. See aitas tuvastada seitse ettevõtte arhitektuuri raamistikku, mida hinnati ja jättis alles kolm raamistikku edasiseks rakendamiseks: The Open Group Architecture Framework (TOGAF), The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), Service-Oriented Architecture (SOA). Seejärel modelleeritakse juhtumiuuringus erinevaid raamistikke kasutades detailselt 2-3 teenust ning viiakse kirjanduse ülevaates kirjeldatud kriteeriumite abil läbi hindamine ja arutelu Päästeameti töötajatega. Juhtumiuuring ja kohapealne kohtumine päästeametis seadsid ettevõtte organisatsioonide arendamiseks organisatsiooni arhitektuuri raamistikud jaoks kõige olulisemad kaks peamist asjaolu: organiseerida arhitektuur seisukohtadesse, mis on organisatsiooni infoküsimuste struktuuri alamhulk ja mõista, kuidas organisatsiooni eesmärgid on toetatud. Töö tulemus on heaks aluseks organisatsiooni arhitektuuri edasisele arendamisele Päästeametis ja teistes Eesti riigiasutustes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Henrik Veenpere
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF