Logipõhiste protsessi tulemuslikkuse analüüsimeetodite võrdlev hindamine

Nimi
Kostiantyn Popov
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö võrdleb erinevaid protsessikaeve uurimustöid ning liigitab neid järgnevate näitajate põhjal: aeg, kvaliteet ja ressursikasutus. Magistritöö põhjendab protsessikaeve meetodite kasutamist ja nende pakutavat lisandväärtust. Pakume ühiseid mõõtühikuid ja parameetreid, mida saab kasutada protsessi tulemuslikkuse analüüsimeetodite hindamiseks. Lisaks eelnevale kirjeldab lõputöö kirjanduses esinevaid tarkvaralahendusi ja algoritme.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Payman Fredrik Milani, Fabrizio Maggi
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF