Konteinertehnoloogia ning protsessihaldussüsteemide integratsioonil põhinev adaptiivne protsessijaotus värkvõrgu serval

Nimi
Isaac Agaba
Kokkuvõte
Täna levivad pilvepõhised värkvõrgu (asjade interneti) süsteemid tuginevad protsesside halduseks kaugel asuvatel andmekeskustel, mis toob endaga kaasa latentsusprobleeme. Vastusena sellele probleemile on varem välja pakutud servaarvutuse lähenemine, kus arvutused viiakse läbi asjade interneti süsteemi võrgule füüsiliselt lähemal. Mitmete servaarvutuse metoodikate seas on uduarvutus lähenemine, kus rõhk on arvutuste liigutamisel värkvõrgu seadmetele endile. Ehkki uduarvutusel põhinev arhitektuur on paljutõotav, tõstatab see küsimuse – kuidas värkvõrgu protsessihaldussüsteemid (BPMS4IoT-süsteemid) äriprotsesse heterogeensetele värkvõrgu seadmetele jaotama peaksid? Levinud on lähenemine, kus protsesside töövooülesannete käituseks tuginetakse ühisele platvormile. Näiteks, kui haldusserver defineerib teatud töövoo ülesandena Pythoni skripti ja määrab selle seadmele, siis peab seadme töövookäitusmootor toetama vastavat mehhanismi skriptide jooksutamiseks. Selline nõue ei ole paindlik, arvestades värkvõrgu seadmete heterogeensust. Käesolevas magistritöös pakub autor välja raamistiku, mis eraldab töövoo ülesannete käitusmeetodi käitusmootorist kasutades selleks konteinertehnoloogiat. Töö käigus arendati välja raamistiku prototüüp ning viidi läbi katseid mikroarvutitel põhinevail seadmetel. Lisaks võrreldi väljapakutud uduarvutuse raamistiku jõudlust pilvearvutusel põhineva süsteemiga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Chii Chang
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF