Juurdepääsu poliitikate võrdlus ja joondamine

Nimi
Darwin Sivalingapandi
Kokkuvõte
Turvasüsteemipoliitikat rakendatakse arvutis juurdepääsu kontrollimehhanismi kaudu. Juurdepääsu kontrollmehhanismi peamised kontrollid on konfidentsiaalsus, terviklikkus ja turvalisus. Juurdepääsu kontrollmehhanismi saab rakendada mistahes juurdepääsu kontrollmudelite kaudu. See on viis, kuidas volitamata kasutaja eest teavet või ressursse kaitsta, tagades juurdepääsu ainult volitatud kasutajale. On olemas erinevad juurdepääsu kontrollimudelid, kus kõik mudelid pole tänapäeva digitaalkeskkonnale piisavad. Seega tekib probleem ülesande lahendamisel, milline juurdepääsukontrolli mudel sobib teatud tüüpi mitme kasutaja infrastruktuuriga, millel on erinevad juurdepääsuvajadused. Juurdepääsu kontrollmudel erineb vastavalt keskkonnale. On olemas keskkond, mis annab juurdepääsu oma kasutajatele konkreetses võrgustikus ja keskkonnas, kus on kasutajaid, kes vahetavad võrke, et kasutada dünaamiliselt erinevaid ressursse. Seega on ressursside ja võrgu tõhusa kasutamise õige mudeli määramine keeruline, välja arvatud juhul, kui on võimalik olemasolevas mudelis kasutada vajalikke kontseptsioone, et muuta meie uus mudel paindlikumaks.
Juurdepääsu kontrollimise standardid erinevate juurdepääsupõhiste õiguste haldamiseks on keerukad. Tekkivate tehnoloogiatega muutuvad süsteemi komponendid ajakohastatuks, seega on väljakutse leida sobiv ja paindlik juhtimismudel, mis vastab süsteemile. Isegi kui saadaval on erinevad juurdepääsukontrolli mudelid, on tõeline probleem leidmaks vajalikku juurdepääsu kontrollimehhanismi, mida saab kasutada meie uue juurdepääsukontrolli mudeli täiustamiseks, et turvaliselt juurde pääsedes ressursse tõhusalt kasutada.
Lahenduseks on mõista juurdepääsu kontrollimudeli nõrku ja tugevaid omadusi, võrrelda erinevaid mudeleid ja viia nende parimad omadused kokku paindliku juurdepääsu kontrollimudeli koostamiseks. See saavutatakse süstemaatilise küsitluse abil, kus osalejad kinnitavad, et juurdepääsu kontrollimudelit saab mõista ja võrrelda kolme põhikomponendi: subjekti, poliitika ja objektiga, mille aluseks olevad põhimõtted, metamudelid ja kolme erineva juurdepääsu kontrollimudeli näitel.
Erinevate juurdepääsukontrolli mudelite analüütiline võrdlus põhineb aruandel selle kohta, kuidas kasutajad sellega erinevatel juhtudel tegelevad. See uuring aitas saada erinevate inimeste arvamust reaalselt nii, et see empiiriline katsete läbiviimise viis suudaks leida tugevaid ja nõrgemaid tegureid. Lõpuks viiakse kõik tugevad tegureid kooskõlla uue paindliku juurdepääsukontrolli mudeli loomisega.
Tulemus aitab võrrelda, uurida ja rakendada sobivat ja vajalikku juurdepääsu kontrollisüsteemile. See paneb meid mõtlema ka sellele, kuidas saab uut juurdepääsu kontrollisüsteemi analüüsida ja võrrelda olemasolevatega. Reaalajas vaatajaskonna abil saab selle väljund olla realistlik. Seda uurimustöö tulemust saab kasutada juurdepääsu kontrolli mudelite edasiseks täiustamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF