Praktikumimaterjal: Veebirakenduse testimise automatiseerimine

Nimi
Riana Randoja
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö põhieesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine veebirakenduse testimise automatiseerimise kohta ainesse “Tarkvara testimine (MTAT.03.159)”, mida loe-takse Tartu Ülikoolis. Kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja antakse ettepanekuid edaspidiseks arenduseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF