arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: Veebirakenduse testimise automatiseerimine
Nimi Riana Randoja
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö põhieesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine veebirakenduse testimise automatiseerimise kohta ainesse “Tarkvara testimine (MTAT.03.159)”, mida loe-takse Tartu Ülikoolis. Kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja antakse ettepanekuid edaspidiseks arenduseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2018
PDF