Osalejate matemaatika motivatsioon MOOCil „Programmeerimise alused õpilastele“

Nimi
Madli Urbanik
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse MOOCil „Programmeerimise alused õpilastele“ osalejate matemaatika motivatsiooni. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade vaba juurdepääsuga e-kursustest ning kirjeldatakse MOOCi „Programmeerimise alused õpilastele“. Lisaks selgitatakse mõistet matemaatika motivatsioon ja tuuakse välja, kuidas on see seotud üldise õppeedukusega. Viimastes peatükkides analüüsitakse uurimuse käigus kogutud andmeid ning sõnastatakse uurimuse tulemused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Merilin Säde
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF