Delta uuendused ESTCube-2 pardaarvuti tarkvarale

Nimi
Ervin Oro
Kokkuvõte
ESTCube-2 missiooni jooksul plaanitakse laadida satelliidi pardale uut tarkvara, et lisada funktsionaalsust, testida ja võrrelda uudseid tarkvaralahendusi ning lahendada potentsiaalseid tarkvara või raudvara probleeme. Peamisteks keerukust lisavate faktoriteks on aeglane üleslaadimiskiirus, tagasihoidlik arvutusvõimsus pardal, tarkvara jooksutamine välkmälust ning sage uuendamisvajadus missiooni eksperimentaalse loomuse tõttu. Varasemalt on välja töötatud ja kasutatud erinevaid lahendusi manussüsteemide pardatarkvara uuendamiseks, kuid kõigil neil esinevad omad puudujäägid. Käesoleva töö raames töötati välja ja realiseeriti uudne meetod ESTCube-2 satelliidi pardatarkvara uuendamiseks. Selle järgi kompileeritakse ja laetakse üles teineteisest sõltumatult ainult uued või uuenenud funktsioonid ning salvestatakse üles laetud binaarid muudatusteta välkmälu esimesse vabasse piirkonda. Väljatöötatud meetod vähendab üleslaadimist vajavat andmemahtu (ESTCube-1 korral muutis uuendus keskmiselt vaid 2% koodist) ning välistab vajaduse välkmälu kustutamiseks iga uuenduse käigus, võimaldades uusi funktsioone lisada ka ilma manussüsteemi taaskäivitamata. Käesoleva töö järeldusi saab kasutada lisaks ESTCube-2 satelliidile ka teistele sarnastele süsteemidele tarkvara uuendamise meetodi valimisel. Uuendamist raskendavate piirangute vähenemisest tuleneval tarkvara paindlikkuse kasvul on mõõdetav väärtus. See väärtus saab olla suurem, kui oleks alternatiivsetesse (näiteks raudvaralistesse) lahendustesse panustamisel saadav väärtus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Indrek Sünter, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF