JVM profileerimise jõudluse optimeerimine Honest Profileri baasil

Nimi
Tiit Oja
Kokkuvõte
Honest Profiler on tööriist, mis võimaldab mõõta Java virtuaalmasina peal jooksvate rakenduste jõudlust. Tööriista poolt kogutud informatsiooni põhjal on võimalik optimeerida vaadeldava rakenduse jõudlust. Käesoleva töö eesmärk on luua lahendusi, mis suurendaksid Honest Profileri tööriista poolt kogutud informatsiooni hulka. Suurem andmete hulk muudab jõudluse mõõtmise tulemused täpsemaks. Töö kirjeldab profiilide kogumise ning Honest Profileri arhitektuuri põhitõdesid. Ühtlasi mõõdetakse Honest Profileri informatsiooni kogumise loogika jõudlust. Töö põhitulem on kolm erinevat lähenemist, mis suurendavad kogutud informatsiooni hulka. Kirjeldatud lahenduste jõudlus ning kogutud informatsiooni hulk verifitseeritakse jõudlustesti abil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vootele Rõtov, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF