Protseduuriline 2D olendite genereerimine

Nimi
Madis Janno
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames arendati 2D olendite genereerimise süsteem ning selle süsteemi implementatsioon programmeerimiskeeles JavaScript. Süsteem tekitab mitmekesiseid olendeid ning nendega seotud andmed, sealhulgas skelett, geomeetria ja tekstuur. Bakalaureusetöö sisaldab süsteemi kirjeldust. Süsteemi iga sammu kohta on välja toodud tähtsamad põhimõtted ning seletatud mõned implementatsiooni üksikasjad.
Töös analüüsitakse süsteemi tervikuna ning selle implementatsiooni. Tuuakse välja süsteemi probleemid ning nõrgad kohad ja mõõdetakse implementatsiooni jõudlust. Töö lõpus tuuakse välja süsteemi kasutusvõimalused ja võimalused selle edasi arendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad