Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs

Nimi
Mariana Urvik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli teostada tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs. Selleks kasutati kolme meetodit, milleks olid intervjuud, rahulolu küsitlus ning veebianalüütika analüüs. Intervjuudest selgus, et kasutajate arvates vajab KIVIKE täiendavaid arendusi. Rahulolu küsitluse hinnangul on KIVIKEse kasutatavus keskmisest madalam, mis võib mõjutada ka kasutajate rahulolu. Veebianalüütika analüüsi põhjal on KIVIKE pidevalt kasutatav süsteem.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siiri Pärkson ja Siim Karus
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF