Kalastuskirjade ohtlikkus tehnoloogiaettevõtte näitel

Nimi
Lauri Välja
Kokkuvõte
Iga aasta põhjustavad kalastuskirjad ettevõtetele suuri kahjusummasid. Käesolevas töös tutvustatakse kalastusrünnetega seotud probleeme, antakse ülevaade tehnoloogiatest, mis võimaldavad ründeid vähendada ning uuritakse ühe konkreetse ettevõtte teadlikkust õngitsusrünnetest. Ettevõttes sooritatud katsega selgus, et erinevatest turvakoolitustest alati ei piisa ning töötajad võivad sattuda rünnaku ohvriks. Töö viimases peatükis tuuakse lugejale elulisi näiteid, kuidas vältida kalastuskirjadega kaasnevaid ründeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kristjan Krips
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF