arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kalastuskirjade ohtlikkus tehnoloogiaettevõtte näitel
Nimi Lauri Välja
Kokkuvõte Iga aasta põhjustavad kalastuskirjad ettevõtetele suuri kahjusummasid. Käesolevas töös tutvustatakse kalastusrünnetega seotud probleeme, antakse ülevaade tehnoloogiatest, mis võimaldavad ründeid vähendada ning uuritakse ühe konkreetse ettevõtte teadlikkust õngitsusrünnetest. Ettevõttes sooritatud katsega selgus, et erinevatest turvakoolitustest alati ei piisa ning töötajad võivad sattuda rünnaku ohvriks. Töö viimases peatükis tuuakse lugejale elulisi näiteid, kuidas vältida kalastuskirjadega kaasnevaid ründeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristjan Krips
Kaitsmise aasta 2018
PDF