Delta õppehoone keskkonna visualiseerimine

Nimi
Andrei Voitenko
Kokkuvõte
Käesolev töö kirjeldab Delta õppehoone keskkonna visualisatsiooni loomise protsessi. Töö käigul valmis ühendus Cumulocity platvormi ja visualisatsiooni vahel andmete edastami-seks. Loodi Delta õppehoone simuleeritud JSON formaadis tunniplaan, mille abil oli visua-liseeritud igas klassiruumis parasjagu toimuva aine nimetus ning klassiruumi number. Klas-siruumi asukoha paremaks arusaamiseks olid loodud sildid, mis tähistavad ruumide numb-rid 3D visualisatsioonil. Oli integreeritud ilmastiku visualiseerimine, mis põhineb OpenWeatherMap rakendusliidese andmetel. Integreeriti päikese valguse suunda vastami-seks reaalmaailma päiksele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad