arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone keskkonna visualiseerimine
Nimi Andrei Voitenko
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab Delta õppehoone keskkonna visualisatsiooni loomise protsessi. Töö käigul valmis ühendus Cumulocity platvormi ja visualisatsiooni vahel andmete edastami-seks. Loodi Delta õppehoone simuleeritud JSON formaadis tunniplaan, mille abil oli visua-liseeritud igas klassiruumis parasjagu toimuva aine nimetus ning klassiruumi number. Klas-siruumi asukoha paremaks arusaamiseks olid loodud sildid, mis tähistavad ruumide numb-rid 3D visualisatsioonil. Oli integreeritud ilmastiku visualiseerimine, mis põhineb OpenWeatherMap rakendusliidese andmetel. Integreeriti päikese valguse suunda vastami-seks reaalmaailma päiksele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad