Kasutaja tajutava laadimise mõõdikute mõju konversioonimäärale mõõtmine ettevõtte TransferWise kontekstis

Nimi
Oliver Viljamaa
Kokkuvõte
Kasutaja kogemus veebilehe laadimisel võib mõjutada ärimõõdikuid. Üks nendest mõõdikutest on konversioonimäär: protsent külastajatest, kes sooritavad antud olukorda jõudes, näiteks veebilehte külastades, soovitud toimingu. Veebilehe laadimiskogemuse mõju konversioonimäärale on laialdaselt uuritud. Täheldatud mõju erineb aga uurimuste vahel märkimisväärselt, tingituna erinevatest laadimismõõdikutest ja uuritud populatsioonide erinevustest. Seetõttu tuleks usaldusväärsete tulemuste saamiseks mõõta mõju iga lehekülje jaoks eraldi. Antud töös käsitletakse probleemi, et TransferWise ei ole seda mõju mõõtnud ning seetõttu puudub ülevaade, kas lehe laadimiskogemust optimeerida või mitte, missuguses ulatuses ja missuguste mõõdikute osas.

Selle taustal on käesoleval tööl kolm panust: (i) kasutaja tajutava laadimise mõõdikute defineerimine TransferWise'i kontekstis koos lahendusega nende mõõdikute kogumiseks TransferWise'i tootmiskeskkonnas; (ii) näidikulaua rakenduse implementatsioon laadimismõõdikute mõju konversioonimäärale mõõtmiseks; ja (iii) esialgne laadimismõõdikute ja konversioonimäära seose analüüs erinevate kanalite lõikes.

Analüüsi tulemused kinnitavad oodatud korrelatsioone laadimisaja suurenemise ja konversioonimäära vähenemise vahel ning näitavad, et selle seose ulatus erineb laadimismõõdikute ja kanalite lõikes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Mihkel Nõges
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF