arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Dockeri konteinerite kaughaldus IoT seadmetes
Nimi Markus Peterson
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö põhiteemaks on Cumulocity liidese loomine Dockeri konteinerite haldamiseks Cumulocityga integreeritud seadmetel üle võrgu. Docker lihtsustab oluliselt rakenduste arendamist ja kasutusele võttu produktsioonis. Selle kasu on näha ka IoT valdkonnas, kus seadmete paljususe tõttu on keeruline hallata rakenduste sõltuvusi ja uute rakenduste versioonide kasutuselevõttu. Cumulocity platvorm pakub seadmete haldust, kuid praegusel hetkel ei ole leida liidest Dockeri konteinerite administreerimiseks.
Kasutades Cumulocity platvormi luuakse liides IoT seadmetel Dockeri konteinerite haldamiseks. Täpsemalt peab liides võimaldama konteinerite elutsükli kontrollimist, konteinerite seadistamist, konteinerite paigaldamist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2018
PDF