Elektrijaamadele suunatud hübriid terrorirünnaku kulude-tulude analüüs

Nimi
Valeriia Avramenko
Kokkuvõte
Uurimustöö sihiks on võrrelda kahe erineva, ühtse eesmärgiga lähenemisviisi maksumust. Mõlema lähenemisviisi eesmärgiks on elektrijaama ohtu seadmine tegeliku kahju tekitamise teel (sh terve rajatise hävitamine või rajatise osade hävitamine, takistamaks pikaajalist energia tootmist, valikuliselt inimohvritega). Tuvastasime, et enamuses uurimustöödes ja meediaväljaannetes on peamine rõhuasetus üksnes elektrijaama häkkimisel, järeldades, et selline meetod ei saa kulukuse tõttu muutuda terroristide tavapäraseks tegutsemisviisiks (v.a juhtudel, kus antud tegevus on riigi poolt rahastatud). Tõime välja, et rünnaku füüsiline külg on sageli välja jäetud - seda nii rajatiste turvasüsteemide disainis kui ka ründevektorite analüüsis ja meie eluviisi ohustavate aspektide ennustamises. Meie peamiseks sõnumiks on analüüsida küber- ja füüsilisi osi kombineeritult - kaardistades võrgutopoloogiat ja analüüsides, kas kriitilistele osadele on lihtsam ligi pääseda füüsiliselt või võrguühenduse kaudu. Rünnakustsenaariumide modelleerimiseks kasutame ründepuudiagramme ja vaja minevate vahendite uurimiseks rakendame kulude ja tulude analüüsi (ainsaks erinevuseks on, et tulu on sama küber- ja hübriidstsenaariumide puhul). Meie peamiseks hüpoteesiks on, et hübriidne lähenemisviis - kombineerides küber- ja füüsilisi vahendeid elektrijaama ohtu seadmiseks - on odavam kui puhtalt küberrünnak.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Hayretdin Bahşi, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF