Küberturvalisuse suundumuste prognoosimismudel

Nimi
Erik Räni
Kokkuvõte
Haavatavuste avalikustamise aegridasid on varem kasutatud mõnede väärtuste prognoosimiseks tulevikus. Kirjanduse ülevaatest selgus, et teadlased pole varem keskendunud CWE (Common Weakness Enumeration) haavatavustüüpide keskmise CVSS (Common Vulnerability Scoring System) tõsidusskoori prognoosimisele. Tarkvara riskijuhtimise analüütikute jaoks võib see olla probleem, sest haavatavuskategooriate tulevaste tõsidusskooride mitteteadmisega võivad kaasneda vähem täpsed riskitasemehinnangud. Käesoleva magistritöö raames valmib programmeerimiskeeles R loodud pakett, mis lahendab selle probleemi. Loodud rakendust kasutatakse lõpuks 2018. aasta kuukeskmiste CVSS skooride prognoosimiseks. MAE, RMSE, MAPE ja MASE arvutatakse välja 2016. ja 2017. aasta prognooside täpsuse hindamiseks, mis aitab eri mudelite vahel valida. 2018. aasta prognooside genereerimisel 34 CWE-le kaalutakse 13 tüüpi mudeleid. Punktprognooside põhjal on 2018. aastal kümne CWE tõsidusaste "Kõrge".
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Justinas Janulevičius, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF