Tarkvara arendusprotsessi parendamine kasutades väledaid meetodeid finantsinstitutsioonides. LHV Panga juhtum

Nimi
Erki Kilu
Kokkuvõte
Töökorraldus suurtes finantsinstitutsioonides ja finantstehnoloogia ettevõtetes on rajatud erinevatele alustele. Selgemalt kui kusagil mujal on see näha nende ettevõtete tootearenduses, kus tuleb välja oluline erinevus uue toote turule toomise kiiruses ja tarkvara arendusprotsessis tervikuna. Paljud finantsinstitutsioonid püüavad lahendada probleemi, mis on seotud tootearenduse ja tarkvara arendusprotsesside kiirendamisega, et vastata ärikeskkonnast tulenevatele muutustele.
Ajalooliselt on suured finantsinstitutsioonid tuginenud oma tarkvara arendusprotsessides kose-meetoditele, mis tõid varem häid tulemusi, kuid mis ei vasta enam muutunud ärikeskkonnast tulevatele vajadustele. Suurem üleminek kose-meetodil toimivalt tarkvara arendusprotsessilt välk-meetodil toimivale tarkvara arendusprotsessile on nendes organisatsioonides toimunud alles viimase viie aasta jooksul. Uue põlvkonna finantstehnoloogia iduettevõtted on aga rajanud kogu oma tegevuse välk-meetodil põhinevale tarkvara arendusprotsessile.
Magistritöö eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kuidas skaleerida väledaid tarkvara arendusprotsessi meetodeid finantsinstitutsioonides. Selleks viiakse läbi LHV Panga tarkvara arendusprotsessil põhinev juhtumiuuring.
Magistritöös kirjeldatakse LHV Panga olemasolevat tarkvara arendusprotsessi, analüüsitakse läbi teoreetiline kirjandus ja viiakse läbi praktilised intervjuud. Võttes arvesse analüüsi tulemusel kogutud tähelepanekuid, pakutakse LHV Panga näitel välja ettepanekud, kuidas kiirendada tarkvara arendusprotsessi finantsinstitutsioonis.
Magistritöös tuuakse välja kaheksa ettepanekut protsessi kiirendamiseks LHV Pangas. Kogu organisatsiooni tasemel tuleb väledad meetodid ja juhtimiskultuur tervikuna kasutusele võtta laiemalt nii juhtimises kui ka äri-, toote- ja IT-arenduses. Selleks tuleb korraldada vajalikud koolitused. Meeskondade tasemel tuleb arenduse kiiruse tõstmiseks moodustada konkreetsed tootemeeskonnad, seada ühised eesmärgid kõikidele meeskonnaliikmetele ja anda meeskondadele suurem otsustusvabadus. Protsesside tasemel tuleb üle vaadata hetkel kehtiv tarkvara arendusportsess ning täiendada seda viimaste praktikate ja organisatsiooni enda poolt viimase viie aasta jooksul kogutud kogemustega. Tehnilisel tasemel tuleb automatiseerida tarkvara kasutuselevõtmisprotsess ja kasutada rohkem väiksematest osadest koosnevat infosüsteemi ülesehitust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, PhD
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF